aktuellt

2015

 • Doktorand estetiska ämnen Umeå universitet; "Musik som socialt verktyg"
 • Sånglektioner
 • Enskild musikterapi
 • Blandad kör för vuxna
 • Terapeutisk fortbildning i Bioenergetic

2014

 • Sånglektioner
 • Enskild musikterapi
 • Workshop i röst och rörelse för föreningen Ung i Kör
 • Terapeutisk fortbildning i Bioenergetic
 • Musikterapi med rörelse inom funktionshinder-verksamhet
 • Musikterapi inom psykiatri öppenvård
 • Egna klienter
 • Dramakörer för barn på kulturskola
 • Blandad kör för vuxna
 • Kurs i röstarbete
 • Kurs i självkännedom genom musik och rörelse
 • Pedagog på Högskolan för scen och musik
 • Medverkan i programråd för specialpedagogik på Göteborgs universitet

2013

 • Jag sjunger min sång - kurs i sång och uttryck; helgkurs 26-27/10
 • Öppen grupp i självutveckling - avspänning, rörelse och kroppskännedom; 21/10, 18/11, 2/12
 • Prova på musikterapi! Gå tre gånger och betala för en: Tre tillfällen för 600 kronor.
 • Musikterapiprojekt inom demensvård
 • Musikterapi inom psykiatri öppenvård
 • Egna klienter
 • Dramakörer för barn på kulturskola
 • Blandad kör för vuxna
 • Kurs i röstarbete
 • Kurs i självkännedom genom musik och rörelse
 • Pedagog på Högskolan för scen och musik
 • Medverkan i programråd för specialpedagogik på Göteborgs universitet
 • Medverkan i Sångensemblen Amandas föreställning på Folkteatern i Göteborg

2012

 • Musikterapiprojekt inom demensvård
 • Musikterapi inom psykiatri öppenvård
 • Egna klienter
 • Dramakör för barn på kulturskola
 • Blandad kör för vuxna
 • Pedagog på Högskolan för scen och musik
 • Medverkan i Sångensemblen Amandas föreställning på Folkteatern i Göteborg