musikterapi

en översikt

Beroende på uppdrag varierar formen, men den gemensamma nämnaren är kommunikation, musik

och musikaliska aktiviteter som uttryck och berättelse.


Musikterapi ingår i gruppen konstnärliga terapier och kan vara ett komplement till verbal kommunikation.


Vad hör du, vad känner du, vad är musiken för dig, vad vill du berätta, vad kommer du att tänka på…?


Berätta med musik, mötas i musik, med mig, med dig!


Musik – vad är det?

  • Strukturellt och universellt: klang, tonhöjd, puls, stämmor
  • Kulturellt: skala, modus, rytm, meter, instrument
  • Betydelsebärande: estetik, konst, makt, funktion, ritual, symbolik

(Eva Fock 2010)

Musik är också: kropp och natur, känslor och stämningar, kontexter och sammanhang, mönster och riktningar, rum och tid. Musik är något alla kan relatera till.


När man arbetar med musikterapi förutsätts att musik också kan vara bärare av kommunikativa och symboliska möjligheter, bärare av kommunikativt och/eller symboliskt material.


Musik låter som känslor beter sig. Musik har en form,

en dynamik, en riktning och vilja, ett temperament.