om mig: anna kuuse

Jag har sju års musikutbildning, ett år på folkhög-skola, fyra år på kandidatutbildning i musikpeda-gogik med inriktning rytmik och rörelse, sång och körpedagogik samt en tvåårig magisterutbildning i musikpedagogik med inriktning musikterapi.

Jag har gått flera kurser i musikalisk kommunikation, scenisk träning, röstarbete och drama samt har med-verkat i sångensemblen Amandas sceniska projekt under 30 år.

Jag har en tvåårig skötarutbildning på vårdskola och tio års arbetslivserfarenhet på olika vårdinstitutioner.

Jag har intresserat mig för rörelse och dans och har läst till idrottsmassör på Axelssons Gymnastiska Institut. Mina kunskaper i anatomi och fysiologi både från vårdskola och från massörutbildning har jag god användning för när det handlar om rörelse, avspänning, andning och hållning.

Under mer än tjugo år har

jag arbetat som pedagog och handledare i grundskola och kulturskola, på högskola samt

i det fria kulturlivet med grupper inom teater och musik. Jag har handlett och regisserat ett flertal stora musikaliska projekt med barn, ungdomar och vuxna, men även arbetat med musik, drama och rörelse i mer grupputvecklande former.

Jag har under årens lopp arbetat med alla åldrar från musikprojekt på förskola, skola, högskola till sånggrupper och personalutbildningar för vuxna.

Efter dessa år som pedagog inom musik och gestaltande uttryck har jag kompletterat min kandidatutbildning med en magister i musikpedagogik med inriktning musikterapi på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Jag arbetar numera även som musikterapeut på psyko-dynamisk grund, både individuellt och i grupper. Som musikterapeut arbetar jag både i egen regi samt på uppdrag av kommuner och landsting.