musikpedagogik

musik och kommunikation

Jag är utbildad till sång- och

rytmikpedagog och har dess-

utom flera fortbildningar i

drama, kommunikation och körledning.

Som pedagog arbetar jag mycket med uttryck och vilja, med ele-

vens egen drivkraft till musik och kommunikation.

Kurser och handledning kan se olika ut beroende på behov men musik som uttryck är den gemensamma nämnaren.

I arbete med musik arbetar jag med kropp, rum, samspel och berättelse. Musikaliska bestånds-

delar som puls, rytm, dynamik, tempo och fras utforskas där målet är sökandet efter uttrycket, efter tonen, klangen och melodin.