musikpedagogik

utbud och kurser

Min musikpedagogiska inriktning är musikdramatisk och musik-terapeutisk. Jag kan därför erbjuda:


  • Kurser i sceniskt/

musikaliskt uttryck.

  • Scenisk musikalisk handledning, indivi-

duellt eller i grupp.

  • Scenisk/musikalisk regi och projektledning.
  • Kurser i avspänning och rörelse.
  • Friskvårdskör.
  • Föreläsning om musik som meningsskapande och kommunikation.


Exempel på andra kurser:


Musikalisk kommunikation och scenisk träning

- Grund

Under en till två kursdagar erbjuds en grundkurs i sceniskt arbete. Med hjälp av fysiska övningar och övningar från teaterns värld går vi in i musiken för att medvetandegöra begreppen:

Samspel – kommunikation

Kropp – röst

Rum – scen

Jag arbetar med gruppens egna önskningar och repertoar eller

med repertoar som jag erbjuder. Kursen avslutas med någon form

av scenisk redovisning.


Musikalisk kommunikation och scenisk träning

- Fortsättning

Kursen är en fortsättning och fördjupning av momenten från grundkursen och kan förlängt leda till en mer färdig scen-produktion.

 

Avspänning genom rörelse

Med hjälp av lekfulla och avslapp-

nande rörelser till musik rör vi oss mycket för att söka kontakt med kroppen och därefter nå avspänning i vila.


Upplevelsen av kroppen skapar grund för avspänningen och en ökad kroppsmedvetenhet kan fungera som verktyg i stress-hantering. Jag använder även dramaövningar för att befästa

nya erfarenheter av rörelse och avspänning.


I kursen kan även ingå grund-

läggande massageteknik för hemmabruk eller för arbets-

platsen.


Skräddarsydda kurser

Med kopplingen till både musik, hälsa och kommunikation är många dörrar öppna. Jag har flera möjligheter att skräddarsy kursdagar efter just dina behov.


Med de möjliga inriktningarna; musik, sång, scenisk träning, rörelse, kreativitet och kommu-

nikation såväl som kroppsmed-

vetenhet, avspänning, andning

eller hållning går det att fokusera mer eller mindre på det du tycker är viktigt.


Jag arbetar både som pedagog, handledare och regissör när det gäller musikaliska och sceniska projekt i alla åldrar. Jag kan i samråd med beställare lägga upp och genomföra sådana projekt.


Jag lägger upp personalutbild-ningar och studiedagar med de olika ingredienserna eller står för kortare avbrott i en längre konferens.


Kontakta mig för diskussion!

Har du en färdig önskan eller bara ett frö till idé?

Ring eller mejla så får vi se vad vi kan skapa tillsammans.