musik och människa

Med mina erfarenheter, kunskaper och intressen

från både musik och hälsoarbete ser jag fler och fler beröringspunkter mellan de båda sfärerna musik och människa.


När vi arbetar med musiken spelar kunskaper om krop-

pen, om rörelsemönster, hållning och andning stor roll. Dessa faktorer i sin tur påverkar och påverkas av själv-

uppfattning, mod och kommunikationsförmåga.


Vice versa, när vi arbetar med kroppen i avspänning och rörelse spelar uttrycksformerna, för mig oftast musiken, stor roll och förändringen av ett tillstånd kan ge stor effekt på just självuppfattning, mod och kommunikationsförmåga.


I min terapeutiska verksamhet, i handledning, kurser och utbildningar kan fokus ligga på något eller flera av dessa områden, men vilken väg man än väljer syftar arbetet framförallt till att nå närmare ”tillgången till sig själv” till gagn för både musik och egen utveckling.


Min företagsidé är att förena dessa sfärer som har

mycket att ge varandra och att ständigt söka nya vägar till kommunikation med medmänniskor och med oss själva.


Jag har lång erfarenhet av sjukvårdsarbete inom flera olika vårdformer och jag har alltid intresserat mig för kopplingen hälsa–sjukdom. Som pedagog och terapeut, med konstnärliga uttrycksformer både som medel och mål, blir detta ett intressant sökande utan enkla svar.


Varje människa är unik, men vissa betingelser delar vi.